2286091557,2295042224 Στ. Μπουγέση 21, Αυλώνας info@civilpower.gr

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ


Ένα από τα αντικείμενα της εταιρίας μας είναι οι κτηματογραφικές εργασίες, τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων, οικιστικών περιοχών, τοπογραφικά υπόβαθρα μελετών για έργα δημοσίου, δασικά, χρήσεις γής, κτηματολογικές δηλώσεις, ενστάσεις σε υπηρεσίες δασαρχείων και κτηματολογίου. 

 

 


 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
____